Τίτλος: "TURKCELL: Η τέχνη στην επικοινωνία"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Πεταλίδης Ι. Κυριάκος
Παρατηρήσεις: Διαπολιτισμική Εικαστική Έκθεση. Η έκθεση παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη στην Πινακοθήκη της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών από 30 Σεπτεμβρίου - 10 Οκτωβρίου 2018, στη Σμύρνη στο Εμπορικό Επιμελητήριο από 5-9 Νοεμβρίου 2018, στην Κωνσταντινούπολη στην ιστορική Σχολή Γαλατά από 19 Νοεμβρίου έως 3 Δεκεμβρίου 2018 και στην Ίμβρο στις 12 Ιανουαρίου 2019. Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.