Τίτλος: Νίκος Ναυρίδης: "When you sing"
Καλλιτέχνης: Ναυρίδης Νίκος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Bernier/Eliades
Τοποθεσία: Αθήνα