Τίτλος: Απόστολος Λάβδας
Καλλιτέχνης: Λάβδας Απόστολος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Fine Arts Καπόπουλος
Τοποθεσία: Ντάπια, Σπέτσες