Τίτλος: Μαρία Κτιστοπούλου: "Χώμα και Νερό"
Καλλιτέχνης: Κτιστοπούλου-Σωτήρη Μαρία
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης "Παλαιό Συσσίτιο"
Τοποθεσία: Ρόδος