Τίτλος: Ελένη Σαμέλη-Βαρουξάκη: "Journey of life _ Color and light"
Καλλιτέχνης: Σαμέλη-Βαρουξάκη Ελένη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών Τσιχριτζή
Τοποθεσία: Κηφισιά