Τίτλος: Νίκος Κρανάκης: "Desert Landscapes"
Καλλιτέχνης: Κρανάκης Νίκος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης ena contemporary
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Κρητικού Ίρις