Τίτλος: "Where We Stand"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Μουσείο Μπενάκη-Κτίριο οδού Πειραιώς
Τοποθεσία: Αθήνα