Τίτλος: "Εν Αιθρία 9"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Ελληνοαμερικάνικη Ένωση (γκαλερί Κένεντι)
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Δημήτρης Σακαρίδης, Ηλίας Κατιρτζιγιανόγλου και Μέλανδρος Γκανάς.
Παρατηρήσεις: Στην έκθεση συμμετείχαν 84 καλλιτέχνες.