Τίτλος: Κάλλια Τριανταφύλλου: "Shifting Rooms"
Καλλιτέχνης: Τριανταφύλλου Κάλλια
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Αθηνών
Τοποθεσία: Αθήνα