Τίτλος: Γεύσω Παπαδάκη: "Της αγάπης συλλαβές"
Καλλιτέχνης: Παπαδάκη Γεύσω
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Gallery Genesis
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Κρητικού Ίρις