Τίτλος: Δημήτρης Σπανόπουλος: "Σημαίνουσες Πορείες"
Καλλιτέχνης: Σπανόπουλος Δημήτρης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Χρυσόθεμις
Τοποθεσία: Χαλάνδρι