Τίτλος: Νίκος Κυριακόπουλος: Ζωγραφική
Καλλιτέχνης: Κυριακόπουλος Νίκος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Evripides Art Gallery
Τοποθεσία: Αθήνα