Τίτλος: Δημοσθένης Κοκκινίδης: "Κυκλάδες"
Καλλιτέχνης: Κοκκινίδης Δημοσθένης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Εικαστικός Κύκλος Sianti
Τοποθεσία: Αθήνα