Τίτλος: Έφη Χαλιορή: "Into The Dark"
Καλλιτέχνης: Χαλιορή Έφη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: CAN Christina Androulidaki Gallery
Τοποθεσία: Αθήνα