Τίτλος: "Αποτυπώσεις της Μνήμης..."
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα (αίθουσα Αλέξανδρου Χαΐτογλου)
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Επιμέλεια: Μαυρογένη Σταυρούλα
Παρατηρήσεις: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε με αφορμή την επέτειο 100 χρόνων από τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.