Τίτλος: "Outcast Europe Exhibition"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Μπάγκειον
Τοποθεσία: Πλατεία Ομονοίας, Αθήνα
Παρατηρήσεις: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε από την Inter Alia (οργανισμός πολιτειακής δράσης και έρευνας).