Τίτλος: Marta Biagini: "Χώροι του Νου"
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Chili Art Gallery
Τοποθεσία: Αθήνα