Τίτλος: Αριστομένης Κατσούλας: "Προσωπο-γραφίες"
Καλλιτέχνης: Κατσούλας Μένης (Αριστομένης)
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Τεχνοχώρος
Τοποθεσία: Αθήνα