Τίτλος: "Ένα Μουσείο - Μια Ιστορία 100 Χρόνων - Σύγχρονα Σχόλια"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Τζαμί Τζισδαράκη, Πλατεία Μοναστηρακίου
Τοποθεσία: Αθήνα
Παρατηρήσεις: Η έκθεση διοργανώθηκε από το Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού.