Τίτλος: "Έκθεση Ex-libris και έντεχνου βιβλίου"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Στοά του Βιβλίου
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Κολιπέτσα Βίκυ, Δημητρόπουλος Γιώργος, Κυριακίδης Γιάννης.
Παρατηρήσεις: Η Έκθεση εντάσσεται στις εκδηλώσεις: "Αθήνα, Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου, 2018".