Τίτλος: Γιώργος Μπουζιάνης: "Αληθινά έργα"
Καλλιτέχνης: Μπουζιάνης Γιώργος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Σπίτι Μπουζιάνη (Πνευματικό Κέντρο Γιώργος Μπουζιάνης)
Τοποθεσία: Δάφνη
Επιμέλεια: Κυπραίου Ελένη