Τίτλος: Μαρία Στέφωση: "Κρυφή Μνήμη"
Καλλιτέχνης: Στέφωση Μαρία
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Διπλάρειος Σχολή
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Μυλωνάς Γιώργος
Παρατηρήσεις: Η έκθεση παραγματοποιείται στο πλαίσιο των 85 χρόνων του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων.