Τίτλος: "Σκάλες της Αθήνας"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: The Mall Athens
Τοποθεσία: Μαρούσι
Επιμέλεια: Βατόπουλος Νίκος, Κρητικού Ίρις
Παρατηρήσεις: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της δράσης "Art Take Over II". Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.