Τίτλος: Δημήτρης Αγγελόπουλος: "Still life"
Καλλιτέχνης: Αγγελόπουλος Δημήτρης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Καπλανών 5
Τοποθεσία: Αθήνα