Τίτλος: Stephen Antonakos: "Proscenium"
Καλλιτέχνης: Antonakos Stephen(Αντωνάκος Στυλιανός)
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Neuberger Museum of Art
Τοποθεσία: Suny Purchase, U.S.A.