Τίτλος: Νίκος Χρονόπουλος
Καλλιτέχνης: Χρονόπουλος Νίκος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1955
Χώρος Διεξαγωγής: Παρνασσός
Τοποθεσία: Αθήνα