Τίτλος: Άγγελος Κόντης
Καλλιτέχνης: Κόντης Άγγελος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1958
Χώρος Διεξαγωγής: Βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη