Τίτλος: Γιάννης Καρούσος
Καλλιτέχνης: Καρούσος Γιάννης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1958
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Κούρος
Τοποθεσία: Αθήνα