Τίτλος: Ορέστης Κανέλλης
Καλλιτέχνης: Κανέλλης Ορέστης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1959
Χώρος Διεξαγωγής: Υπερωκεάνιο Ολυμπία
Παρατηρήσεις: Η έκθεση θα επιδειχθή εις τους φιλότεχνους των ξένων χωρών.