Τίτλος: Γιώργος Σικελιώτης
Καλλιτέχνης: Σικελιώτης Γιώργος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1961
Χώρος Διεξαγωγής: Τέχνη Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρεία
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη