Τίτλος: Άγγελος Πλέσσας: "Karma Mechanics"
Καλλιτέχνης: Πλέσσας Άγγελος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: The Breeder
Τοποθεσία: Αθήνα