Τίτλος: Μάρω Μπαρτζίλη: "Μνήμες από το Μέλλον"
Καλλιτέχνης: Μπαρτζίλη Μάρω
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Σπίτι της Κύπρου
Τοποθεσία: Αθήνα