Τίτλος: "Εν αρχή ην ο Λόγος-Έννοιες-Εικόνες-Γραφή"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Κίνας (NAMOC)
Τοποθεσία: Πεκίνο, Κίνα
Επιμέλεια: Κοσκινά Κατερίνα. Συν-επιμέλεια: Μυκονιάτη Άννα
Παρατηρήσεις: Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των πολιτιστικών ανταλλαγών Ελλάδας-Κίνας. Τα έργα προέρχονται από τη συλλογή του ΕΜΣΤ. Τα επιλεγμένα ονόματα στο πεδίο «Ονόματα Καλλιτεχνών» αφορούν στους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έκθεση και περιλαμβάνονται στην Ψηφιακή Αρχειακή Πλατφόρμα DAMS του iset. Για επιπλέον πληροφορίες για τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες συμβουλευθείτε το συνοδευτικό υλικό της έκθεσης (φυλλάδια, κατάλογος κ.ά.) καθώς και τις σχετικές αναφορές στον Τύπο.