Τίτλος: Αγγελική Ξυνού
Καλλιτέχνης: Ξυνού Αγγελική
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Αθηνών
Τοποθεσία: Αθήνα