Τίτλος: Νίκος Ποδιάς: "Into the storm gently"
Καλλιτέχνης: Ποδιάς Νίκος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Χώρος Τέχνης "δ."
Τοποθεσία: Βόλος