Τίτλος: Χριστιάνα Λαζοπούλου
Καλλιτέχνης: Λαζοπούλου Χριστιάνα
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Ηώς Χώρος Τέχνης
Τοποθεσία: Αθήνα