Τίτλος: Τάνια Δρογώση: "Ατάκτως ερριμμένα"
Καλλιτέχνης: Δρογώση Τάνια
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: ΠεριΤεχνών Καρτέρης
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Σχινά Αθηνά