Τίτλος: Σωκράτης Μαυρομμάτης: "Αποσπάσματα - Fragments"
Καλλιτέχνης: Μαυρομμάτης Σωκράτης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Πολιτιστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης του ΜΙΕΤ (Βίλα Καπαντζή)
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη