Τίτλος: Στράτος Καλαφάτης: "Αρχιπέλαγος"
Καλλιτέχνης: Καλαφάτης Στράτος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Πολιτιστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης του ΜΙΕΤ (Βίλα Καπαντζή)
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη