Τίτλος: "Γκαλερί Χρυσόθεμις - 40 Χρόνια"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Χρυσόθεμις
Τοποθεσία: Χαλάνδρι
Επιμέλεια: Οικονομίδης Νίκος
Παρατηρήσεις: Στην έκθεση συμμετείχε και ο Chr. Thouzeau.