Τίτλος: "Η Συλλογή της Alpha Bank. Ελληνική Τέχνη από το 1960 έως σήμερα"
Είδος: Ομαδική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2018
Χώρος Διεξαγωγής: Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (ΜΟΜus) - Αποθήκη Β1, λιμάνι Θεσσαλονίκης
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Επιμέλεια: Οράτη Ειρήνη, Μπόλης Γιάννης.
Παρατηρήσεις: Η έκθεση παρατάθηκε μέχρι τις 10 Μαρτίου 2019.