Τίτλος: Λευτέρης Τάπας: "Archipelago"
Καλλιτέχνης: Τάπας Λευτέρης
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: CAN Christina Androulidaki Gallery
Τοποθεσία: Αθήνα