Τίτλος: Άλεξ Μυλωνά: Αναδρομική
Καλλιτέχνης: Μυλωνά Άλεξ
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: MOMus-Μουσείο Άλεξ Μυλωνά
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Μπόλης Γιάννης