Τίτλος: Κυριάκος Κατζουράκης
Καλλιτέχνης: Κατζουράκης Κυριάκος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 1998
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Πολύεδρο
Τοποθεσία: Πάτρα