Τίτλος: Λαμπρινή Μποβιάτσου: "Η απάντηση του καθρέφτη"
Καλλιτέχνης: Μποβιάτσου Λαμπρινή
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Πινακοθήκη Γιώργου Ν. Βογιατζόγλου
Τοποθεσία: Νέα Ιωνία
Επιμέλεια: Αρχοντάκης Ν. Ιωάννης