Τίτλος: Μάριος Φούρναρης: "Hiraeth"
Καλλιτέχνης: Φούρναρης Μάριος
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Alma Contemporary Art Gallery
Τοποθεσία: Αθήνα