Τίτλος: Κική Κολυμπάρη: "Planted Occurrences"
Καλλιτέχνης: Κολυμπάρη Κική
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τέχνης Αθηνών
Τοποθεσία: Αθήνα