Τίτλος: Christiane Lohr
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Γκαλερί Bernier/Eliades
Τοποθεσία: Αθήνα