Τίτλος: Βασιλική Μαλλιοπούλου: "Κοσμική Σουίτα"
Καλλιτέχνης: Μαλλιοπούλου Βασιλική
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Black Duck Multiplarte
Τοποθεσία: Αθήνα
Επιμέλεια: Αποστόλου Δήμητρα