Τίτλος: Κάλλη Καστώρη: "Όλες μου οι επιθυμίες"
Καλλιτέχνης: Καστώρη Κάλλη
Είδος: Ατομική Έκθεση
Έτος Διεξαγωγής: 2019
Χώρος Διεξαγωγής: Βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ
Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη
Επιμέλεια: Miguel Fernandez Belmonte